مستند سازی و گزارش دهی وب سرویس

سازمان‌ها برای معرفی وب سرویس‌های خود و دستورالعمل‌های پیاده سازی آنها نیاز به یک بستر و روش درست دارند تا سرویس گیرندگان و افرادی که تمایل به دریافت خدمات آن سازمان دارند بتوانند به صورت دقیق و کامل از آن خدمات مطلع شوند. این ابزارها به سازمان کمک می‌کند تا ارتباط درستی با سرویس گیرندگان یا توسعه دهندگان داشته باشند. ما در شرکت دانش بنیان پلتکو به دو روش این نیاز را برای سازمان‌ها مرتفع کرده ایم 
برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید وارد صفحه مخصوص هر کدام از این راهکارها شوید.
api documentation

روش اول : مستند سازی وب سرویس‌ها (API Documentation)

روش دوم : وب پورتال (Web Portal)