گذرگاه سرویس سازمانی - پلتکو

جلوگیری از بروز مشکلات

 

جلوگیری از بروز خطاهای سیستم

مشخص کردن سریع مشکل بوجود آمده

جلوگیری از مناقشات پرسنل بخش‌های فنی

افزایش کارایی

 

پشتیبانی از زبان‌های مختلف برنامه نویسی 

افزایش امنیت کل سیستم و ارائه انواع ابزار‌های نظارتی

امکان توسعه و به کارگیری مجدد وب سرویس‌های قدیمی

صرفه جویی مالی و زمانی

 

صرفه جویی از اتلاف وقت

صرفه جویی از اتلاف هزینه

صرفه جویی از هدر رفتن فرصت توسعه