معماری و یکپارچه سازی وب سرویس

در گذشته سازمان‌ها برای حل نیازهای خود یک سرویس جدید اضافه می‌کردند و به صورت مستقیم آن را به داخل سازمان یا خارج سازمان متصل می‌کردند به طور مثال سازمان گمرک، نیاز استعلام گرفتن از نیروی انتظامی را از طریق پیاده سازی یک وب سرویس و رتباط مستقیم حل می‌کرد اما این نوع معماری مشکلات فراوانی برای کمرگ به همراه داشت زیرا اگر یک مشکل فنی در وب سرویس ایجاد شود زمان زیادی برای پیدا کردن آن می‌برد و کل سامانه ای به این مهمی باید متوقف می‌شد. درکنار این مشکل میتوان لیست بلند بالایی از این مشکلات نیز نام برد. برای حل ین مشکلات نسل جدیدی از معماری و یکپارچه سازی وب سرویس‌ها در دنیا بوجود آمد که شرکت دانش بنیان پلتکو که متشکل از کارشناسان ارشد حوزه زیرساخت و معماری سازمانی هستند این دانش را بومی نموده اند و با هدف کسب درآمد و کمک به سازمان‌ها آن را ارائه می‌دهند.
نسل جدید معماری و یکپارچه سازی وب سرویس به چند مدل ارائه می‌شود که دو مدل آن کارایی بیشتری دارد.

مدل اول : گذرگاه سرویس‌های سازمان (ESB) | مدل دوم : مدیریت وب سرویس (API Manager)
esb - Api manager
  • جلوگیری از ترافیک مازاد بر ظرفیت
  • ایجاد پروکسی برای تنظیم ارتباطات وب سرویس‌ها
  • کاهش خطاها و افزایش راندمان وب سرویس‌ها
  • یکپارچه سازی کلیه وب سرویس‌ها
  • حذف ارتباطات دو به دو وب سرویس‌ها
  • ارائه ابزارهای مدیریتی، نظارتی

گذرگاه سرویس‌های سازمانی

مفهوم اصلی معماری ESB این است که شما با قرار دادن یک گذرگاه ارتباطی بین آنها ، برنامه های مختلف را ادغام می کنید و سپس هر برنامه را قادر می سازید تا با BUS صحبت کند و سرویس‌ها را از یکدیگر جدا می‌کند و به آنها امکان می دهد بدون وابستگی یا شناخت سیستم های دیگر در گذرگاه ارتباط برقرار کنند. مفهوم ESB ناشی از نیاز به دور شدن از یکپارچه سازی نقطه به نقطه است که با گذشت زمان شکننده و کنترل آن سخت می شود. یکپارچه سازی نقطه به نقطه منجر به انتشار کد ادغام سفارشی در میان برنامه ها می شود.

مدیریت وب سرویس

مدیریت وب سرویس (API Manager) مجموعه راهکارها و ابزارها است که  فرآیند ایجاد و انتشار رابط های برنامه نویسی و برنامه های تحت وب ، اعمال سیاست‌های استفاده از آنها ، کنترل دسترسی ، پرورش جامعه مشترکان ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار استفاده و گزارش عملکرد را در اختیار سازمان قرار می‌دهند تا هم زیر ساخت ارتباطی سرویس‌های سازمان را اصلاح کند و هم از بروز خطاهای مختلف جلوگیری کند. مجموعه این موارد باعث می‌شود تا بهره‌وری سرویس‌های سازمان بالا برود.