خدمات تخصصی
شرکت دانش بنیان پلتکو

شرکت دانش بنیان پلتکو، ارائه دهنده خدمات تخصصی در حوزه وب سرویس‌ها می‌باشند. این خدمات در چند زمینه مختلف نظیر یکپارچه سازی ، نظارت و گزارش دهی به سازمان‌ها ارائه می‌شود. پلتفرم پلتکو مطابق با دانش روز دنیا پیاده سازی شده و کارشناسان ارشد ما تلاش کرده اند تا کلیه نیازهای بومی سازمان ها در آن گنجانده شود.

معماری و یکپارچه سازی وب سرویس

معماری و یکپارچه سازی وب سرویس، یک راهکار کاربردی برای حل معضل ارتباطات دو به دو یا نقطه به نقطه وب سرویس های سازمان های می باشد تا از بروز مشکلات فراوان آن جلوگیری کند و سرویس های قدیمی سازمان را بدون کد نویسی به چرخه سیستم بازگرداند.

اطلاعات بیشتر

نظارت و کنترل وب سرویس

نظارت و کنترل وب سرویس، یکی از خدمات مورد نیاز هر سازمانی است که دارای وب سرویس است تا در صورت بروز هر گونه خطا قبل از مشتریان یا کاربران ، سازمان متوجه آن شود و از طرف دیگر با گزارشگیری های متنوع بتواند باعث افزایش بهره‌وری وب سرویس ها و سازمان شود.
اطلاعات بیشتر

گزارش و مستندسازی وب سرویس

گزارش دهی و مستند سازی وب سرویس، جزء ابزارهای جانبی می باشد که به سازمان کمک می کند تا کلیه وب سرویس های خود را به صورت منظم در یک پورتال معرفی کند تا در دسترس سرویس گیرندگان قرار گیرد و دستورالعمل های استفاده وب سرویس ها را در آن ارائه دهد.
اطلاعات بیشتر