سرویس‌های REST و SOAP

قابلیت‌های سامانه مدیریت وب سرویس

قابلیت های سامانه مدیریت وب سرویس

سامانه مدیریت وب سرویس، یکی از نیازهای مهم هر سازمانی است که دارای وب سرویس می‌باشد زیرا مدیریت وب سرویس‌ها و سایر ابزارها و مسائل جانبی آنها کار راحتی نیست که بتوان به صورت دستی انجام داد. در این مقاله توضیح می‌دهیم که چرا سامانه مدیریت وب سرویس نقش مهمی برای سازمان‌ها دارد. ... ادامه مطلب