مدل سازی معماری سازمانی

platco companyOrganizational architecture integration

یکپارچه‌سازی معماری سازمان چیست؟

یکپارچه‌سازی معماری سازمان، جریان داده های بین چند سامانه‌ی نرم افزاری مجزا را مدیریت کرده و عملکرد آنها را بهبود می‌بخشد. سازمان‌ها معمولاً از یکپارچه‌سازی زیر ساخت نرم افزاری برای ایجاد پل ارتباطی بین سرویس‌های جدید و سرویس‌های قدیمی استفاده می‌کنند تا بتوانند طیف گسترده ای از سرویس‌های طراحی شده را به طور مستقل با یکدیگر به کار گرفته و به صورت یک‌جا مدیریت کنند. ... ادامه مطلب