مستند سازی وب سرویس‌ها

API documentation

API Documentation چیست؟

مستندات API یا API Documentation یک محتوای فنی قابل تحویل است که شامل دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه فراخوانی API و استفاده از آن در اپلیکیشن‌های دیگر می‌باشد. این مستندات در واقع یک کتابچه راهنمای مرجع است که تمام اطلاعات مورد نیاز برای کار با APIرا دارد و شامل ... ادامه مطلب